0€ Muokkaa koriaTilaa
KustantajatMikä on Granum?KäyttöohjeetToimitustapa- ja hinnat Etusivu

Tarkennettu haku
Filosofia, psykologia
Geotieteet
Historia
Hoitotiede
Informaatiotutkimus
Kasvatus, opetus
Kauppatieteet
Kielet, kirjallisuus
Kulttuuri, taide
Liikunta
Luonnontieteet
Luonto
Lääketiede,farmasia
Maantiede
Maatalous
Matkailu
Media
Muut
Näytelmät
Oikeustiede
Politiikka
Sosiaalipolitiikka
Sosiologia
Talous
Tekniikka, matematiikka
Terveystiede
Tilastot
Uskonto
Yhteiskunta
Ympäristö
Takaisin

Kasvatus, opetus |

Harjunen Elina
Miten opettaja rakentaa pedagogisen auktoriteetin?: otteita opettajan arjesta
Väitöskirja, 2002

Laajuus: 514 s.
Julkaisuvuosi: 2002
ISBN: 952-5401-09-X
Kieli: fin
Kustantaja: Suomen kasvatustieteellinen seura
c/o Koulutuksen tutkimuslaitos

Pedagogisen auktoriteetin käsite on pitkään ollut sivussa opetuksen ja kasvatuksen teorioita kehiteltäessä, mutta viime vuosina auktoriteetti on puhuttanut ja puhutellut uudelleen kasvattajia. Opettajan työ on luonteeltaan vuorovaikutusta, jossa opettamis-, opiskelu- ja oppimistilanteiden menestyksekäs ohjaaminen perustuu oleellisella tavalla siihen, että opettajalla on kasvatuksellista vaikutusvaltaa. Aikaisemmin opettajan auktoriteettia lähestyttiin ensisijaisesti muodollisena, tehtävään liittyvänä valtana tai sitten persoonallisena ominaisuutena, jota eri henkilöillä saattoi olla määrältään vaihtelevasti.

Tässä väitöskirjassa auktoriteettia tarkastellaan suhteena, jossa keskeistä on koulutyön onnistuminen samoin kuin se, että vaikutusvalta on oikeutettua. Auktoriteettisuhde nähdään siten ihmisten välisenä suhteena, jossa jollakin on vaikutusvaltaa toisiin nähden tietyssä tilanteessa, paikassa ja ajassa. Auktoriteettia voi olla yhtä hyvin opettajalla kuin oppilaallakin.

Tutkimuksen tehtävänä on pyrkiä selvittämään, miten opettaja ymmärtää ja rakentaa pedagogisen auktoriteettinsa sekä miten tämä auktoriteetti toimii ja saa oikeutuksen luokkatilanteissa.

29.00 € Osta kirja