0€ Muokkaa koriaTilaa
KustantajatMikä on Granum?KäyttöohjeetToimitustapa- ja hinnat Etusivu

Tarkennettu haku
Filosofia, psykologia
Geotieteet
Historia
Hoitotiede
Informaatiotutkimus
Kasvatus, opetus
Kauppatieteet
Kielet, kirjallisuus
Kulttuuri, taide
Liikunta
Luonnontieteet
Luonto
Lääketiede,farmasia
Maantiede
Maatalous
Matkailu
Media
Muut
Näytelmät
Oikeustiede
Politiikka
Sosiaalipolitiikka
Sosiologia
Talous
Tekniikka, matematiikka
Terveystiede
Tilastot
Uskonto
Yhteiskunta
Ympäristö
Takaisin

Terveystiede | Hoitotiede |

Rautasalo, Eija
Hoitotyön ammattilaisten näkemyksiä ikääntyvien ihmisten seksuaalisuudesta
Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia, 19

Laajuus:
Julkaisuvuosi: 2008
ISBN: 978-952-493-055-0 / ISSN 1458-9919
Kieli: suomi
Kustantaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella ja ymmärtää hoitotyön ammattilaisten näkemyksiä ikääntyvien ihmisten seksuaalisuudesta. Hain vastausta seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Ensinnä, miten hoitotyön ammattilaiset ymmärtävät ikääntyvien ihmisten seksuaalisuuden. Toiseksi, miten hoitotyön ammattilaiset ottavat huomioon ja ratkaisevat hoitotyössä tilanteita, joihin liittyy ikääntyvien ihmisten seksuaalisuuden ilmauksia. Kolmanneksi, miten ikääntyvien ihmisten seksuaalisuuden kohtaaminen on hoitotyön ammattilaisten mielestä yhteydessä heidän ammatillisuuteensa. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuosina 2003 ja 2004 ja se koostui 22 hoitotyön ammattilaisen haastattelusta. Avoimeen haastatteluun osallistui 10 sairaanhoitajaa, 3 terveydenhoitajaa, 2 fysioterapeuttia ja 7 lähi- tai perushoitajaa. Hoitotyön ammattilaisten haastattelut analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä tutkimuskysymyksittäin. Tutkimuksen mukaan sukupuolinen seksuaalisuus oli heteroseksuaalisesti suuntautuneiden miesten ja naisten seksuaalisuutta. Kahden ihmisen välinen seksuaalisuus oli haastateltavien kertomusten mukaan parisuhteessa olevien seksuaalisuutta tai läheisten kokemaa vanhempien seksuaalisuutta. Sukupuolen häivyttävässä seksuaalisuudessa vanhusten, sairaiden tai uskonnollisesti suuntautuneiden ihmisten seksuaalisuus kuvattiin siten, että sukupuoli väistyi toisinaan taka-alalle. Hoitotyön ammattilaiset kertoivat, että syventyminen ikääntyvien ihmisten kokonaistilanteeseen tuki näiden seksuaalisuutta. Seksuaalisuuden tukeminen arvokkaana asiana, ikääntyvien ihmisten sosiaalisen todellisuuden ylläpitäminen ja monimuotoistaminen vahvistivat ikääntyvien ihmisten hyvinvointia. Ikääntyvien ihmisten seksuaalisuutta tuki myös se, että seksuaalisuus huomioitiin tavanomaisena asiana. Ikääntyvien ihmisten seksuaalista olemassaoloa saatettiin väheksyä. Hoitotyön ammattilaiset sanoivat, että heidän eettiset periaatteensa voivat joskus hämärtyä. Väheksymistä oli myös se, jos sopimukset yhteisistä toimintatavoista ikääntyvien ihmisten seksuaalisuuteen liittyvissä hoitotyön kohtaamisissa puuttuivat. Hoitotyön ammattilaisten mielestä heidän ammatillisuutensa tuli esille ammattitaidon jatkuvana kehittämisenä, yhteisöllisten ratkaisujen tekemisenä ja yksityisyyden erillään pitämisenä työstä. Haastateltavien mukaan ammatillisuus säilyi, kun työt tehtiin työnä rutiineja noudattaen ja keskityttiin sairauksien hoitoon. Ammatillisuus saattoi myös kadota kokonaan, jos ammatillinen vahvuus muuttui välinpitämättömyydeksi tai vastuullisuus työtehtävien tekemisestä hämärtyi. Hoitotyössä ikääntyvien ihmisten seksuaalisuus on edelleen tabu. On tärkeää tutkia aihetta, jotta ikääntyvien ihmisen seksuaalisuudesta puhuttaisiin avoimesti niin ikääntyvien ihmisten itsensä kuin hoitotyön palveluja tuottavien kanssa. Tutkimus tuo hoitotyön ammattilaisten näkemyksiä ikääntyvien ihmisten seksuaalisuuden huomioimiseen ja seksuaalioikeuksien toteutumiseen ja tukee valtakunnallisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman (STM 2007) tavoitteiden toteuttamista.

30.00 € Osta kirja